atgal į sąrašą

DŪKŠTŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIA

Neogotikinio stiliaus Dūkštų Šv. Onos bažnyčia buvo pašventinta 1856 m. Dūkštose apsilankęs Vladislovas Sirokomlė rašė, kad gana keista tokiame apleistame miestelyje matyti iškilnią, gražią ir turtingą bažnyčią. Tačiau po 1863 m. sukilimo bažnyčia buvo atimta iš katalikų ir atiduota stačiatikiams. 1868 m. Dūkštų bažnyčia buvo pašventinta į cerkvę, tačiau vietos žmonės neatsivertė į kitą tikėjimą. Dūkštų popas ėmė kviestis rusų kolonistus. Rusijos žemės ūkio bankas, palaikydamas šią užmačią, 1904 m. nupirko Airėnų dvarą ir iš Polesės atvežė keliasdešimt stačiatikių baudžiauninkų šeimų. Per Pirmąjį pasaulinį karą tuometinis popas ir dalis kolonistų grįžo į Rusiją, ir bažnyčia liko tuščia. 1918 m. ji buvo atšventinta. Taigi žmonės, po 50 metų atgavę savo maldos namus, vėl galėjo juose melstis.
Šaltinis: © Neries regioninio parko direkcija

Kontaktai

Mokyklos g. 3, Dūkštos, Vilniaus r.

Nuotraukos