atgal į sąrašą

ELNIAKAMPIO PILIAKALNIS

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, juosiamoje dviejų mažų bevardžių upelių slėnių. Aikštelė beveik keturkampė, pailga Š-P kryptimi, 65×54 m dydžio. Joje rasta brūkšniuotos ir grublėtos keramikos. ŠR šlaite, 4 m žemiau aikštelės krašto iškastas 4 m pločio, 0,4 m gylio griovys, už kurio supiltas 24 m ilgio, 1 m aukščio nuo griovio, 8 m pločio pylimas 1 m aukščio išoriniu šlaitu. PV šlaite, 2 m žemiau aikštelės yra 8 m pločio į V per 1,5 m nuolaidėjančios terasos žymės. Šlaitai statūs, 20-24 m aukščio, viršutinėje 6 m aukščio dalyje pastatinti.

Piliakalnis apardytas arimų, apaugęs apie 1969 m. sodintomis pušimis.

Žinomas ir Velniakampio ar Geležių vardais.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pradžia.

Pasiekiamas iš Sudervės-Dūkštų plento (171) pasukus pro Antkalnius link Rastinėnų, Bubose pasukus į dešinę (V) link Šiurmonių, pavažiavus iki staigesnio kelio posūkio į kairę ir pasukus į dešinę (Š), pavažiavus 300 m iki čia esančių sodybų, nuo jų paėjus į mišką (Š) 450 m (yra miško kv. 51 ŠV krašte).

Kontaktai

LKS: N6072280,95; E563707,26 WGS: N54°46'57.9"; E24°59'25.4"

Nuotraukos