TIC

Centrum Informacji Turystycznej Rejonu Wileńskiego jest instytucją budżetową Samorządu Rejonu Wileńskiego, której głównym zadaniem jest ochrona, gromadzenie, eksponowanie i popularyzacja materialnych i duchowych wartości kulturowych Wileńszczyzny, obiektów przyrodniczych oraz autentycznego dziedzictwa kulturowego Władysława Syrokomli.