atgal į sąrašą

Miedniki królewskie

Opis


Miedniki królewskie powstały przy jednym z najstarszych i największych traktów handlowych. Na trasie traktu często można napotkać miejsca pochówków – kurhany, wzgórza zamkowe i pozostałości starych grodzisk, które świadczą, że historia tej arterii sięga początku pierwszego tysiąclecia n.e. Podróżując tym traktem Litwini docierali do ziem Rusinów.

Niestety brak źródeł historyczno-architektonicznych nie pozwala dokładnie ustalić, kiedy zamek w Miednikach został wybudowany. Uważa się, że grodzisko i zamek powstały za czasów Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, w I poł. XIV w. Po raz pierwszy źródła pisane wspominają o zamku w Miednikach pod koniec XIV w., w relacji opisującej jedną z wypraw krzyżackich.

Zamek powstały w otoczeniu najwyższych wzgórz na Litwie – Wysokiej Góry i Józefowej Góry – jest przykładem jednego z najlepiej zachowanych zamków na terenie Litwy. Zachowały się tutaj najstarsze murowane elementy architektoniczne, które dają możliwość poczucia starej średniowiecznej atmosfery i wyobrażenia sobie jak wówczas nasi przodkowie bronili się przed najeźdźcami.

Obecnie zamek w Miednikach jest po remoncie i zaprasza do zwiedzenia wyjątkowej ekspozycji stałej urządzonej w głównej wieży zamkowej i do podziwiania widoków Wysoczyzny Miednickiej z platformy widokowej. Poza tym, na zamku organizowane są różne imprezy, np. coroczne zawody na zamku w Miednikach, Dzień Muzyki i Obrzędów w Miednikach” oraz konferencje, wystawy prac sztuk wizualnych – fotografii, grafiki, malarstwa. W Sali konferencyjnej oraz na dziedzińcu zamkowym odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

Architektura

Murowany zamek w Miednikach, zbudowany na planie czworokąta, należy do zamków warownych typu zamkniętego i jest największym tego typu zamkiem na Litwie oraz w centralno-wschodniej Europie. Zamek otacza podwójna fosa (jedna napełniona wodą) oraz drewniana ściana. Jego powierzchnia razem z fosami liczy 6,5 ha.

Zamek w Miednikach posiada 4 wieże, a łączące je ściany z bramą i otworami strzelniczymi mają do 15 metrów wysokości i prawie 2 metry grubości. Główna wieża mieszkalna i obronna – zwana donżonem – ma około 30 metrów wysokości. Styl architektoniczny prosty i nieskomplikowany, choć niełatwo odróżnić cechy wyróżniającego się stylu, patrząc na łagodne arki w bramie zamkowej i w oknach wieży, może być traktowany jako początki architektury gotyckiej na Litwie.

Wystawa

W jednym z najlepiej zachowanych zamków na Litwie znajdują się 4 sale wystawiennicze. W 5-cio piętrowej baszcie głównej można z bliska zapoznać się z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego i z jego murowanymi zamkami oraz obejrzeć szczególne znaleziska archeologiczne. Goście zapoznają się z ówczesną bronią, działami, kamiennymi kulami artyleryjskimi i innymi militariami. Warto dodać, że w jednej z sal eksponowane są trofea myśliwskie oraz osobista kolekcja noży myśliwskich byłego Prezydenta Litwy Algirdasa Mykolasa Brazauskasa.

Na najwyższym 5-tym piętrze znajduje się sala reprezentacyjna, z której można wejść na platformę widokową i z której roztacza się widok na okolice Wysoczyzny Miednickiej. Widać także dwa najwyższe wzgórza na Litwie – Wysoką Górę i Józefową Górę.

Zawody na zamku w Miednikach

Co roku w ostatni weekend września na zamku w Miednikach odbywa się niecodzienny festiwal – „Zawody na Zamku w Miednikach”, podczas którego zamek jakby odżywał, gromadząc rycerzy, rzemieślników, artystów i wielu gości. Zamek jest pełen wrzawy, na gości czeka mnóstwo rozrywek i zabaw, samopoczucie poprawia dobra muzyka i tańce. Odbywają się turnieje rycerskie i na kopie, a rycerze z chęcią demonstrują swoje umiejętności.

Na dziedzińcu zamkowym odbywa się kiermasz, na którym swoje wyroby sprzedają miejscowi rzemieślnicy. Istnieje możliwość wyręczenia mistrza i stworzenia własnoręcznie jakiejś pamiątki lub pożytecznego narzędzia. Goście mogą pokrzepić się i odpocząć w specjalnie przygotowanej karczmie na dziedzińcu zamku.

Podczas festiwalu na zamku w Miednikach wspominana jest przeszłość zamku i jego znaczenie w historii Litwy oraz znane osobistości i legendy związane z zamkiem. Dźwięki starodawnej muzyki, pieśni obrzędowe i dymy z ognisk stwarzają szczególną średniowieczną atmosferę.

Zajęcia edukacyjne

Na zamku w Miednikach odbywają się różne zajęcia edukacyjne, które są przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale także dla dorosłych. Dla uczniów szkoły podstawowej proponujemy zajęcia o religii starożytnych Litwinów, podczas których uczniowie poznają starożytnych bogów i ich hierarchię, rolę książąt, kapłanów Kriwe, i wajdelotów w społeczności ludów bałtyckich. Na innych zajęciach, uczestnicy dowiadują się o osobliwościach średniowiecznej architektury, ubioru i społeczeństwa.

Młodzież ze starszych klas ma możliwość pogłębienia wiadomości o historii pieniądza na świecie i na Litwie oraz o niuansach jego produkcji. Na dziedzińcu zamku odbywają się zajęcia na temat łuków i ich zastosowania, które zaciekawią nie tylko młodych, ale także dorosłych słuchaczy, nie tylko w teorii, ale także w praktyce.

Tak więc na zamku w Miednikach można się wiele dowiedzieć nie tylko z teorii, ale i z praktyki. To jest niezapomniane doświadczenie!

Kontaktai

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

8 528 53947

zivile.barkauskaite@trakaimuziejus.lt

Nuoroda į svetainę

Nuotraukos