atgal į sąrašą

KUNIGO PRELATO JUZEFO OBREMBSKIO MUZIEJUS

Maždaug 25 km.  šiaurės vakarų kryptimi nuo sostinės Vilniaus nutolusi Maišiagala garsėja savo itin sena bei garbinga istorija. Apie dar  I m. e. tūkstantmetyje apgyvendintas apylinkės liudija gražiai sutvarkytas ir lankymui pritaikytas Maišiagalos piliakalnis. Prūsų analuose minima pilis dar vadinama Bonos pilimi, joje kadaise kurį laiką gyveno Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas. Maišiagalos gyvenvietė garsėja Houvalto rūmais, kuriuose šiuo metu veikia tradicinių amatų centras.

Maišiagalos gyvenvietės istoriją ypač praturtino čia apie pusę amžiaus gyvenęs prelatas Juzefas Obrembskis. Šviesaus atminimo dvasininkas kunigavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiojeir šalias esančioje klebonijoje praleido apie 50 savo gyvenimo metų – iki mirties.

Nuo 2013 metų klebonijos pastate, kurį juokais pats dvasininkas vadindavo dvareliu, veikia kunigo prelato Juzefo Obrembskio vardo muziejus, lankytojams pristatantis jo asmeninę ekspoziciją bei supažindinantis su kitomis iškiliomis Katalikų bažnyčios asmenybėmis. Klebonijos kieme įrengta atokvėpio aikštelė, kurioje 2013 m. kunigo garbei atidengtas jį vaizduojantis paminklas. Bronzinės, Lenkijoje išlietos skulptūros autorius – Stefanas Dousa.

Juzefas Obrembskis tikinčiųjų minimas su išskirtine pagarba., Lenkijosje gimęs dvasininkas iš bene 80 kunigystei pašvęstų savo gyvenimo metų apie 50 praleido Maišiagaloje. jJam buvo suteiktas Vilniaus rajono garbės piliečio titulas, auksinis kryžius „Už nuopelnus Lenkijai“.Vilniaus krašto patriarchu vadintas prelatas Obrembskis buvo vienas seniausių Lietuvos ir Europos katalikų bažnyčios kunigų. Jis nugyveno net 105 metus!

Šviesaus atminimo kunigas Obrembskis visą gyvenimą labai nuoširdžiai padėjo dvasininkams bei savo parapijiečiams. Rūpinosi ne tik dvasiniu gyvenimu, bet ir nuo bolševikų besislapstančiais ar iš Sibiro grįžusiais kunigais, gelbėjo žmones nuo tremties. Vokiečių okupacijos metu net keletą kaimų išgelbėjo nuo visiško jų sunaikinimo!

Paskutinė prelato Obrembskio valia buvo klebonijoje įrengti atminimo vietą visiems kunigams bei vienuolėms, kurie buvo persekiojami ar net paaukojo savo gyvybes vardan tikėjimo. 2013 metų birželį lankytojams duris atvėręs muziejuje pristatomos iškilios Bažnyčios asmenybės, eksponuojami įvairūs artefaktai, dokumentai bei svarbūs archyvai, liudijantys apie sunkius, XX a. Bažnyčią ištikusius laikus.

Muziejaus veikla taip pat apima kultūrinio bei šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimą. Čia nuolat vyksta susitikimai, diskusijos, edukaciniai užsiėmimai, į kuriuos kviečiami ne tik vietos bendruomenės vaikai bei jaunimas, bet ir visi Vilniaus krašto gyventojai ir svečiai. Siūloma kartu pamąstyti ir pasidalyti mintimis tikėjimo bei dvasingumo temomis.

Kovo 19-oji – išskirtinė kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejaus diena – švenčiamas Juzefo vardadienis. Tą dieną rengiamas iškilmingas šviesaus atminimo dvasininko gyvenimo kelio paminėjimas, o svečiai tradiciškai vaišinami vietoje iškeptomis spurgomis.

Kasmet muziejus kviečia į kalėdinius susitikimus, prisideda prie tarptautinės parodos „Vilnius – Gailestingumo miestas“organizavimo.

Kontaktai

Šv. Antano g. 5, Maišiagalos miestelis, Vilniaus r.

+370 601 84102

juzefa@autograf.pl

Nuotraukos