TIC

Vilniaus rajono turizmo informacijos centras (TIC) veikia prie Vladislavo Sirokomlės muziejaus. Pagrindinė veikla yra saugoti, kaupti, eksponuoti bei populiarinti Vilniaus krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes, gamtos objektus. Turistinė informacija yra teikiama Bareikiškėse (V. Sirokomlės g. 5, Rukainių sen.) ir Europos geografiniame centre (Golfo g. 6 Girijos k., Nemenčinės sen.)

 

Vilniaus rajono turizmo informacijos centro misija

Stiprinti Vilniaus krašto (Vilnijos) atpažįstamumą, patrauklumą ir konkurencingumą nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu vystant ir plėtojant turizmo produktus, didinant informacijos sklaidą bei jos prieinamumą tikslinėse prioritetinėse ir perspektyvesnėse rinkose, kuriant patrauklų ir svetingą Vilniaus krašto (Vilnijos) įvaizdį bei užtikrinant darnaus turizmo plėtrą.

 

Vilniaus rajono turizmo informacijos centro vizija

Vilniaus kraštas (Vilnija) – atpažįstama ir gerai žinoma turistinė vieta Europos geografiniame centre, kur susitinka Rytų ir Vakarų civilizacijos, išsiskirianti svetinga bendruomene, patrauklia aplinka, darnaus turizmo puoselėjimu bei kokybiškomis ir išskirtinėmis paslaugomis, puoselėjanti daugiakultūrinį, istorinį ir gamtinį paveldą bei istoriškai susiklosčiusį vietos identitetą.