atgal į sąrašą

PAPIŠKIŲ PILIAKALNIS

Piliakalnis įrengtas aukštumos krašte esančioje atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga ŠR-PV kryptimi, 53×30 m dydžio, kiek iškiliu viršumi. Joje rasta molinio svorelio dalis, lygios ir brūkšniuotos keramikos. PV šlaite, 2 m žemiau aikštelės yra 16 m ilgio ir 30 m pločio ŠV dalyje terasa. Šlaitai statūs, 3-10 m aukščio, viršuje 2-3 m aukštyje pastatinti.

Piliakalnis labai apardytas arimų, P pašlaitėje 1971 m. pradėtas kasti karjeras, ŠV aikštelės dalyje buldozeriu išstumtas 18×5 m dydžio plotas (užpilta 1987 m.). Piliakalnis dirvonuoja, ŠV aikštelės dalyje ir ŠV šlaite auga beržai.

Piliakalnis žinomas ir Rudaminos vardu.

Į P-PV nuo piliakalnio, 2 ha plote yra papėdės gyvenvietė.

1983 m. E. Grigalavičienė piliakalnyje ištyrė bendrą 1,5 m2 dydžio plotą, rado 30-50 cm storio kultūrinį sluoksnį su brūkšniuota keramika.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pradžia.

Pasiekiamas nuo Rudaminos R krašte buvusių fermų pavažiavus į R lauko keliuku 1,5 km (yra keliuko kairėje (Š)).

Kontaktai

LKS: N6052116,48; E590095,43 WGS: N54°35'51.3"; E25°23'39.4"

Nuotraukos